Locatia curenta: Prima pagina Primar si Consiliul local S. V. S. U. Masuri preventive
Actiuni document

Masuri preventive

Program de masuri privind activitatea preventivă şi de intervenţie comuna Vilcelele pentru anul 2012.

I. OBIECTIVE

1. Determinarea îndeplinirii obligaţiilor legale de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţa;

2. Consolidarea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, protecţia populaţiei şi a comunităţilor umane împotriva efectelor acestora;

3. Creşterea nivelului de dotare cu tehnică pentru intervenţie a serviciilor voluntare, respectiv implicarea activă a serviciilor voluntare în desfăşurarea de activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

4. Asigurarea pregătirii de specialitate atît a personalului din cadrul componentei preventive a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cât şi a personalului care compune formaţiile de intervenţie din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

 

II. ACŢIUNI ŞI MĂSURI

a) Planificarea şi desfăşurarea de activităţi specifice ia niveiul localităţii care să aibă ca principal scop îndrumarea efectivă a membrilor compartimentului de prevenire din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Perioada:

 • lunar

Cine răspunde

 • Consiliul Local
 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

b) Efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea fondurilor necesare participării specialiştilorcompartimentului pentru prevenire la cursurile de pregătire organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BARBU STIRBEI" al Judeţului Calarasi, conform O.M.l.R.A. nr. 483/ 2008 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Calarasi

Perioada:

 • lunar

Cine răspunde:

 • Consiliul Local
 • Primarul 

c) Împărţirea satelor aparţinătoare în sectoare de competenţă şi repartizarea pentru control compartimentului de prevenire al serviciului voluntar pentru situaţii de urgentă;

Perioada:

 • ianuarie

Cine răspunde:

 • Consiliul Local
 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

d) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la gospodăriile populaţiei, primăvara, toamna şi în perioadele secetoase, cu consemnarea în carnetele de control a constatărilor tăcute pe teren. La acţiunea de control preventiv vor participa şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire.

Perioada:

 • martie - mai/ septembrie - noiembrie

Cine răspunde:

 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • Membrii compartimentului de prevenire
 

e) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la unităţile de învăţământ, premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece. cu încheierea unei note de control. La acţiunea de control preventive vor participa şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire.

Perioada:

 • august - septembrie/ noiembrie - decembrie

Cine răspunde:

 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • Membrii compartimentului de prevenire

 

f) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la unităţile de cult şi cultură, o dată pe an, în preajma sărbătorilor, cu încheierea unei note de control. La acţiunea de control preventiv vor participa şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire.

Perioada:

 • aprilie - decembrie

Cine răspunde:

 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • Membrii compartimentului de prevenire

 

g) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la operatorii economici din subordinea consiliului local, o dată pe an sau la solicitarea acestora, cu încheierea unei note de control. La acţiunea de controi preventiv vor participa şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire.

Perioada:

 • conform graficului de control

Cine răspunde:

 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • Membrii compartimentului de prevenire

 

h) Evaluarea rezultatelor controalelor de prevenire executate şi analiza lor în şedinţele Consiliului Local.

Perioada:

 • semestrial

Cine răspunde:

 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • Membrii compartimentului de prevenire

 

i) Informarea în scris, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "BARBU STIRBEI " al Judeţului CALARASI  privind activităţile preventive desfăşurate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, respectiv:- numărul de controale efectúale Ia gospodăriile populaţiei şi la operatorii economici şi instituţii din subordinea Consiliului Local:

- numărul de activităţi de informare preventivă a populaţiei

- număr de deficienţe constatate din controalele efectuate

- numărul de sancţiuni contravenţionale constatate de serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi aplicate de primar

 

Perioada:

 • mai - octombrie

Cine răspunde:

 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • Membrii compartimentului de prevenire

 

j) Supravegherea şi patrularea preventivă de către membrii compartimentului de prevenire în perioadele secetoase, cu risc ridicat de producere a incendiilor, îndeseobi în sezonul de primăvară (igienizare curţi, grădini, livezi, ardere nccontrolată de vegetaţie uscată, etc.) şi cel de vară (arderea miriştilor), cu misiunea de a constata de la faţa locului dimensiunile arderii, luarea măsurilor de supraveghere a arderii, existenţa mijloacelor iniţiale de stingere şi pericolul pentru vecinătăţi, iar după caz. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

Termen:

 • pe întreaga durată a perioadelor de risc

Cine răspunde:

 • Primarul
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • Membrii compartimentului de prevenire

 

K) Sprijinirea activităţii de coşerit prin implicarea membrilor serviciilor voluntare sau a persoanelor care beneficiază de ajutor social lunar în baza Legii nr. 416/ 2001 şi pentru care prestează acţiuni sau lucrări de interes local.

Termen:

 • permanent

Cine răspunde:

 • Primarul
« Ianuarie 2020 »
Du Lu Ma Mi Jo Vi Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: